Kraken wordt eindelijk strafbaar

Kraken wordt in België in de toekomst strafbaar. Hierover zijn de meerderheidspartijen tot een overeenkomst gekomen. Met het wetsvoorstel wordt kraken een klachtmisdrijf.

Kraken wordt in de toekomst een misdrijf dat strafrechtelijk behandeld kan worden. Hierover zijn de meerderheidspartijen tot een overeenkomst gekomen. De eigenaars van een pand worden bovendien extra beschermd. De nieuwe regelgeving is in een stroomversnelling geraakt naar aanleiding van een recent incident, waarbij een koppel uit Gent voor het werk in Vietnam zat en Roma-gezinnen hun intrek namen in hun huis. De politie moest machteloos toekijken, omdat kraken geen misdrijf is.  Daar komt nu verandering in.

Nieuw wetsvoorstel

De vier federale meerderheidspartijen Open Vld, N-VA, CD&V en MR maken in een mededeling bekend dat ze in een overleg met het kabinet van minister van Justitie Koen Geens tot een akkoord zijn gekomen. Met dit akkoord kan kraken in de toekomst beter worden aangepakt. Op dit moment worden de principes rond het nieuwe wetsvoorstel vastgelegd. In de komende dagen moet het wetsvoorstel klaar zijn.

Kraken wordt een klachtmisdrijf

Met het nieuwe wetsvoorstel wordt kraken een klachtmisdrijf. Klachtmisdrijven zijn misdrijven waarbij de verdachte pas vervolgd kan worden wanneer de benadeelde aangeeft dat deze strafrechtelijke vervolging wenst. Dit houdt in de praktijk in dat benadeelden een klacht kunnen indienen bij de vrederechter als hun pand gekraakt is. Vervolgens wordt een procedure gestart om de krakers snel uit het pand te laten verwijderen.

Kraken in België groeit

Helaas komen dit soort situaties steeds vaker voor. Waar in 2013 alleen al in Gent 98 gevallen van kraakpanden bekend waren, is dit aantal eind 2016 gestegen naar 159 panden. En dit probleem beperkt zich niet enkel tot Gent. Ook op andere plekken in België komt kraken steeds vaker voor.

Kraak voorkomen is beter dan genezen

Hoewel kraken dus in de toekomst beter aangepakt kan worden, is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Zelfs wanneer krakers maar een korte periode in het pand verblijven, kan er veel schade aangericht worden. Door het plaatsen van tijdelijke bewoners op basis van een bezettering ter bede-overeenkomst via een leegstandbeheerder krijgen krakers niet langer de kans om een pand te betrekken. De eigenaar van het pand houdt echter wel de flexibiliteit om op korte termijn het pand weer in gebruik te nemen.

DesignSwirl Studio