BE-NL-Policy

Inhoud

             Privacyverklaring, van kracht met ingang van 31 maart 2018

1. Websites die onder deze Privacyverklaring vallen

2. Gegevens die verzameld worden

   Potentiele Bruiklener/Huurder

   Bruiklener/Huurder

   Potentiele opdrachtgever

   Opdrachtgever

   Sollicitant

   Werknemer

   Leverancier

3. Gebruik van verzamelde gegevens

4. Website Navigatiegegevens

    Cookies, Webbeacons en IP-adressen

    Cookies

    Webbeacons

    Google Analytics

    IP-adressen

    Social Media-Functies

    Do Not Track

5. Openbare forums, referrals van kennissen en getuigenissen van klanten

6. Delen van verzamelde gegevens

7. Internationale overdracht van verzamelde gegevens

8. Communicatievoorkeuren

9. Uw rechten als betrokkene

10. Mobiele applicaties

11. Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

12. Contact opnemen

 

 

Privacyverklaring, van kracht met ingang van 31 maart 2018

Camelot Beveiliging BVBA (“Camelot” of het “Bedrijf”) verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen die de websites van het Bedrijf bezoeken (“Bezoekers”), personen die zich aanmelden om de Diensten zoals hieronder omschreven af te nemen (“Klanten” à opdrachtgevers/bruikleners/huurders) en personen die zich aanmelden voor deelname aan bedrijfsevents (“Deelnemers”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Camelot omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik van de websites van het bedrijf en met betrekking tot de applicaties en diensten die Camelot aanbiedt (samen genoemd de “Diensten”).

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het actuele privacybeleid kunt u op elk moment online raadplegen via onze website. 

Behalve zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, zullen we uw informatie niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven te voorkomen. Door informatie op onze website in te dienen, stemt u in met de verwerking van deze gegevens over u door ons en de productaanbieders.

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot de privacyverklaring van Camelot of gerelateerde praktijken, neem dan contact met ons op via privacynotice@cameloteurope.com.

Adres gegevens:

Camelot Beveiliging BVBA
Boombekelaan 18 b1             
2660 Hoboken - Antwerpen               
03 740 56 40

 

 

 

1. Websites die onder deze Privacyverklaring vallen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de omgang met gegevens die verwijzen naar deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt, met betrekking tot de Diensten die naar deze privacyverklaring verwijzen. 

De websites van Camelot kunnen links naar andere websites bevatten. De wijze waarop informatie wordt verwerkt of de inhoud van dergelijke andere websites valt onder de privacyverklaringen van deze andere websites. Het Bedrijf adviseert u de privacyverklaringen van andere Websites te bestuderen voor een goed begrip van hun omgang met gegevens.

 

 

2. Gegevens die verzameld worden

 

 

Potentiele Bezetter/Huurder

Data TypeReden bewaren data / gebruik van dataBewaartermijn
Na aanmelding via
websiteNaam en contact gegevensOm contact op te nemen Potentiele Bezetter/Huurder en het verzenden van Marketing uitnodigingen om panden/ruimten aan te bieden die niet zijn geselecteerd, maar waar Camelot denkt dat ze bij de Potentiele Bezetter/Huurder passen.1 jaarGeboortedatumChecken of leeftijd boven 18 jaar is.1 jaarHuidige adresUitvoeren van een kredietcheck. Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bezetter/Huurder te worden.1 jaarInkomstenbronDit is een onderdeel van het selectieproces om een Bezetter/Huurder te worden.1 jaarPartnerCamelot bekijkt hiermee of het mogelijk is om een stelletje/meerdere personen te plaatsen in dezelfde ruimte.1 jaarE-mailadres partnerOm contact op te nemen met de partner om een voorstel te doen voor de ruimte.1 jaarCCTV videoSommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV.Periode van 4 weken, ongeacht de datum van aanmelding.

 

 

Bruiklener/Huurder

Data TypeReden bewaren data / gebruik van dataBewaartermijn Na einddatum bruikleen/huur Naam en contact gegevenOm contact op te nemen met Bezetter/Huurder.1 jaarGeboortedatumChecken of leeftijd boven 18 jaar is.1 jaarLegitimatie (bijvoorbeeld kopie van paspoort/ID of paspoort) & NationaliteitOm uw identiteit te bevestigen en te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.1 jaarVisa (indien nodig)Om te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.1 jaarHuidige adresUitvoeren van een kredietcheck. Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bezetter/Huurder te worden.1 jaarKredietcheckOm te zien of de betalings historie goed is. Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bezetter/Huurder te worden.1 jaarIndien van toepassing naam en adres van borgstellerIn verband met betalingen, kan iemand borg staan.1 jaarInkomstenbron en gegevens.Dit is een onderdeel van het selectieproces om een Bezetter/Huurder te worden.1 jaarBank gegevensAanmaken en incasseren van facturen.1 jaarInschrijving BurgerzakenCamelot moet zeker weten dat Bezetter/Huurder is ingeschreven.1 jaarBelastingdienstHet bij de belastingdienst aanvragen van mogelijke huurtoeslag.1 jaarInschrijving onderwijsinstelling (indien nodig)Voor bepaalde contracten is een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling noodzakelijk. Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.1 jaarInkomensverklaring belasting (indien nodig)Om te kijken of u in aanmerking komt voor sociale huur. Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.1 jaarInkomensregistratieformulier (indien nodig)Toetsing of er passend kan worden toegewezen. Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.1 jaarHistorisch uittreksel GBA (indien nodig)Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.1 jaarInschrijving KvK (Indien nodig)Dit is een onderdeel van de selectiecriteria.1 jaarGegevens contact persoonIn geval van nood, het kunnen benaderen van een contactpersoon.1 jaarLoonstroken (of gelijkwaardig)Bedrijfsbehoefte - om de betalingen te beheren.1 jaarGetekende overeenkomstBedrijfsbehoefte - om de betalingen te beheren.7 jaarCCTV videoSommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV.Periode van 4 weken, ongeacht de einddatum.

 

 

Potentiele opdrachtgever

Data TypeReden bewaren data / gebruik van dataBewaartermijnNaam en contact gegevensOm contact op te nemen met potentiele opdrachtgever. Marketing zal informatie versturen gerelateerd aan verzoek.Alle communicatie heeft een opt out functie.Totdat opt out wordt gebruiktAdres (werk)Om correspondentie te verzenden.Totdat opt out wordt gebruiktCCTV videoSommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV.Periode van 4 weken

 

 

Opdrachtgever

Data TypeReden bewaren data / gebruik van dataBewaartermijn
Na oplevering laatste
pand of beëindiging
contractNaam en contact gegevensOm contact op te nemen met de opdrachtgever en Marketing campagnes.3 jaarAdres (werk)Verzenden van correspondentie.3 jaarCorrespondentieBedrijfsbehoefte – beheren van panden.3 jaarBank gegevensOpzetten betalingen (facuratie).3 jaarGegevens pand (inclusief inspectionrapporten)Bedrijfsbehoefte – beheren van panden.3 jaarFinanciële informatie inclusief facturen, betaalgeschiedenisBedrijfsbehoefte - om de betalingen te beheren.6 jaar (HMRC regulations)Getekende contract (offerte)Bedrijfsbehoefte – beheren van panden.7 jaarCCTV videoSommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV.Periode van 4 weken

 

 

Sollicitant

Data TypeReden bewaren data / gebruik van dataBewaartermijnNaam en contact gegevensOm contact op te nemen met de solicitant.1 jaarGeboortedatumCheck op leeftijd voor bijvoorbeeld demografische samenstelling organisatie.1 jaarLegitimatie (bijvoorbeeld kopie van paspoort/ID of paspoort) & NationaliteitOm uw identiteit te bevestigen en te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.1 jaarVisa (indien nodig)Om te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.1 jaarCVBedrijfsbehoefte - onderzoek naar geschiktheid voor de rol / verificatie van ervaring.1 jaar

 

 

Werknemer

Data TypeReden bewaren data / gebruik van dataBewaartermijn
Na einde
dienstverbandNaam en contact gegevensOm contact op te nemen met de werknemer.7 jaarGeboortedatumChecken of leeftijd boven 18 jaar is.7 jaarLegitimatie (bijvoorbeeld kopie van paspoort/ID of paspoort) & NationaliteitOm uw identiteit te bevestigen en te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.7 jaarBSNOm uw identiteit te bevestigen en betaling van het salaris aan te kunnen maken.7 jaarVisa (indien nodig)Om te controleren of het wettelijk is toegestaan dat u in dit land woonachtig mag zijn en te werken/studeren. Dit maakt deel uit van de selectiecriteria.7 jaarHuidige adresOm de juiste gegevens op documenten te vermelden en het versturen van poststukken naar het adres.7 jaarRijbewijsCheck op het hebben van een geldig rijbewijs om in de auto’s van Camelot te kunnen rijden.7 jaarBank gegevensOm loon uit te keren.7 jaarContact gegevensIn geval van nood, het kunnen benaderen van een contactpersoon.7 jaarSalaris + Bonus + Pensioen + DecalartiesBedrijfsbehoefte - controle van de uitgevoerde betaling.7 jaarBeoordelingenBedrijfsbehoefte - verifiëren en volgen van prestaties en ontwikkeling.7 jaarAanwezigheidsregistratie: afwezigheid + moederschap / vaderschapBedrijfsbehoefte - verifiëren van prestaties Bij wet bepaald.7 jaarPersoonlijk letsel- / letselclaimBedrijfsbehoefte - voorkomen van verder ongeval / letsel Bij wet bepaald.10 jaarTraining recordsBedrijfsbehoefte - verifiëren van trainingsbehoeften (prestaties en ontwikkeling).5 jaarArbeidscontractBedrijfsbehoefte - verifiëren arbeidsvoorwaarden.7 jaar conform eisen BelastingdienstCCTV videoSommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV.Periode van 4 weken

 

 

Leverancier

Data TypeReden bewaren data / gebruik van dataBewaartermijn
Na levering product of
dienstNaam en contact gegevensOm contact op te nemen met de leverancier.1 jaarFinanciële informatie inclusief facturen, kredietgeschiedenisBedrijfsbehoefte - om de betalingen te beheren.7 jaarCCTV videoSommige van onze panden (niet alle) hebben extra beveiliging in de vorm van CCTV.Periode van 4 weken

Camelot verwerkt niet altijd alle bovenstaande persoonsgegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten de klant afneemt/wenst af te nemen en van welke functionaliteiten de klant gebruik maakt op de website van het Bedrijf.

 

Wanneer u gebruik maakt van de Diensten van het Bedrijf, kan Camelot ook informatie verzamelen door veel gebruikte informatieverzameltools te gebruiken, zoals cookies of Google Analytics (“Website Navigatiegegevens”). Website Navigatiegegevens bevatten standaardgegevens van uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal), uw IP-adres en de handelingen die u uitvoert op de Websites van het Bedrijf (zoals de bezochte Webpagina's en de geklikte koppelingen). Klik hier voor meer informatie over het verzamelen van Website Navigatiegegevens door Camelot en anderen.

Video afbeeldingen

CCTV camera’s in en rond het gebouw zijn opgesteld voor beveiligingsdoeleinden omtrent de eigendommen van Camelot en huurders.

De beelden worden bij beweging lokaal opgeslagen en tijdelijk bewaard, maximaal 4 weken.

De opgeslagen beelden worden niet getoond, deze worden alleen bij schade aan eigendommen van Camelot, vermoeden van wangedrag en op verzoek van politie en justitie ingezien. De beelden worden bewaard tot het incident is afgehandeld.

De mogelijkheid bestaat dat er in het gebouw een of meerdere punten zijn waar live mee gekeken kan worden.

 

 

3. Gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens, van de volgende Betrokkene: (potentiele) Bezetters, (potentiele) Huurders, (potentiele) Opdrachtgevers, Leveranciers, Andere bezoekers, (potentiele) werknemers, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het aangaan van overeenkomsten;
 • het uitvoering geven aan overeenkomsten met Betrokkene op het gebied van verhuur en bruikleen;
 • het informeren van Betrokkene;
 • het waarborgen van de veiligheid van de eigendommen van het Bedrijf en betrokkene, meer specifiek het voorkomen van strafbare feiten en illegale activiteiten;
 • het benaderen van Betrokkenen voor marketingdoeleinden;
 • het verbeteren van de offline en online dienstverlening van het Bedrijf.

 

De grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens van Betrokkene door het bedrijf berust op de volgende gronden:

 • de Betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer hierboven genoemde doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten waarbij Betrokkene partij zijn alsmede het aangaan van overeenkomsten met (nieuwe) Betrokkene;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Bedrijf of van een derde, meer specifiek het waarborgen van de veiligheid van (eigendommen van) het Bedrijf en Betrokkene door middel van cameratoezicht in en rondom de panden en bouwplaatsen van het Bedrijf.

 

 

4. Website Navigatiegegevens

 

 

Cookies, Webbeacons en IP-adressen
Camelot maakt gebruik van veelgebruikte gegevensverzameltools zoals cookies en Google Analytics om gegevens te verzamelen over bezoekers aan de Websites van het Bedrijf ("Website Navigatiegegevens"). In deze sectie worden de soorten Website Navigatiegegevens beschreven die op de Websites van het Bedrijf wordt gebruikt en wordt uitgelegd hoe deze informatie kan worden gebruikt.

 

 

Cookies
Camelot gebruikt cookies om de interacties met de Websites van het Bedrijf eenvoudig en nuttig te maken. Wanneer u een van de Websites van het Bedrijf bezoekt, versturen de servers van Camelot een cookie naar uw computer. Aan de hand van cookies alleen is het niet mogelijk uw identiteit te achterhalen. Cookies herkennen alleen uw webbrowser. Tenzij u zelf uw identiteit aan Camelot bekend maakt door te reageren op een aanbieding, een account te openen of een webformulier in te vullen (zoals een “Email alerts”-formulier of een “Onze nieuwsbrief”-formulier), blijft u anoniem voor het Bedrijf.

Camelot maakt gebruik van sessiecookies en van persistente cookies. Sessiecookies gaan niet langer mee dan één sessie. Ze verdwijnen van uw computer zodra u de browser afsluit of de computer uitschakelt. Persistente cookies blijven op de computer aanwezig, ook als u de browser hebt afgesloten of de computer hebt uitgeschakeld. Wees u ervan bewust dat als u het accepteren van cookies door uw webbrowser uitschakelt, u de Websites van het Bedrijf wel kunt gebruiken, maar u de Diensten niet naar behoren kunt gebruiken.

 

 

Webbeacons

Camelot gebruikt Webbeacons, al of niet in combinatie met cookies, om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Websites van het Bedrijf door Klanten en Bezoekers en over interactie met e-mails van het Bedrijf. Een Webbeacon is een transparante afbeelding op een Website of e-mail waarmee bepaalde informatie op uw computer, zoals een cookie, kan worden herkend wanneer u de aan de Webbeacon gekoppelde Website hebt bezocht, en een beschrijving van de aan de Webbeacon gekoppelde Website. Camelot kan bijvoorbeeld Webbeacons plaatsen in e-mails waardoor het Bedrijf een melding krijgt wanneer u klikt op de link in de e-mail die u verwijst naar een van de Websites van het Bedrijf. Camelot gebruikt Webbeacons om de Websites van het Bedrijf en de communicatie per e-mail te exploiteren en te verbeteren.

 

 

Google Analytics

Camelot gebruikt Google Analitics, al of niet in combinatie met cookies, om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Websites van het Bedrijf door Klanten en Bezoekers en over interactie met e-mails van het Bedrijf.

 

 

IP-adressen

Wanneer u de Websites van het Bedrijf bezoekt, verzamelt het Bedrijf uw IP-adressen om niet-persoonlijke gegevens te tracken en te verwerken. Zo gebruikt Camelot IP-adressen om bij te houden vanuit welke regio's Klanten en Bezoekers de Websites van het Bedrijf bezoeken.

Camelot verzamelt ook IP-adressen van Klanten wanneer deze inloggen op de Diensten als onderdeel van de beveiligingsfunctionaliteiten “Bevestiging van Identiteit” en “IP-bereikbeperkingen” van het Bedrijf.

Camelot verzamelt ook IP-adressen van Klanten wanneer deze inspectieformulieren tekenen als onderdeel van de beveiligingsfunctionaliteiten “Bevestiging van Identiteit” en “IP-bereikbeperkingen” van het Bedrijf.

Zoals het geval is met de meeste websites, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens om algemene trends te analyseren en onze websites en diensten te beheren. Dit zijn bijvoorbeeld uw IP-adres (of de proxyserver die u gebruikt om toegang te krijgen tot internet), identificatienummers van apparaten en applicaties, uw locatie, uw browsertype, uw internetprovider en/of mobiele provider, de pagina’s en bestanden die u hebt bekeken, uw zoekopdrachten, informatie over uw besturingssysteem en systeemconfiguratie en de datum/tijd-stempels die zijn gekoppeld aan uw internetgebruik. Wanneer u de websites van het bedrijf bezoekt of onze en diensten gebruikt, wordt conform internetcommunicatiestandaarden automatisch de URL van de website waar u vandaan komt en de website waar u naartoe gaat wanneer u onze website verlaat opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om algemene trends te analyseren, om ons te helpen onze websites en diensten te verbeteren, om niet-persoonlijke informatie te volgen en verzamelen, en om de websites en diensten te kunnen aanbieden. Camelot gebruikt bijvoorbeeld IP-adressen om te controleren in welke regio’s klanten en bezoekers van de websites van het bedrijf zich bevinden. Camelot verzamelt ook IP-adressen van klanten wanneer zij zich bij de diensten aanmelden, als onderdeel van de beveiligingsfuncties “Identity Confirmation” en “IP Range Restrictions” van het bedrijf.

 

 

Social Media-Functies
De website van het Bedrijf kan gebruikmaken van social media-functies, zoals de 'Vind ik leuk'-knop van Facebook ("Social Media-Functies"). Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen en bijhouden welke pagina u op de Website van het Bedrijf bezoekt. Er kan ook een cookie worden geplaatst om er voor te zorgen dat de functie correct werkt. Een dergelijke Social Media-Functie kan u de optie bieden informatie over uw activiteiten op de Website van het Bedrijf te plaatsen op uw profielpagina die wordt aangeboden door een extern social media-netwerk. Deze informatie kan dan weer met anderen in uw netwerk worden gedeeld. De hosting voor de Social Media-Functies wordt verzorgd door een derde partij of maakt deel uit van de Website van het Bedrijf. De interacties met deze functies vallen onder de privacyverklaring van het bedrijf dat de Social Media-Functies aanbiedt.

 

 

Do Not Track
Tegenwoordig bieden verschillende browsers waaronder Internet Explorer, Firefox en Safari de optie om u niet te volgen (Do Not Track/DNT). Deze optie werkt via een DNT-header die een signaal stuurt naar de door de gebruiker bezochte websites met daarin de DNT-voorkeursinstelling zoals vastgelegd in de browser van de gebruiker. Op dit moment verplicht Camelot zich niet te conformeren aan DNT-signalen van browsers met betrekking tot de Websites van het Bedrijf, onder meer omdat geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is overeengekomen door industriegroeperingen, technologiebedrijven of toezichthouders en er voorts geen consistente standaard bestaat om de intentie van de gebruiker te interpreteren. Camelot hecht grote waarde aan privacy en bewuste keuzes, en zal zich blijven inspannen om de ontwikkelingen rond DNT-browsertechnologie en de implementatie van een standaard te volgen.

 

 

5. Openbare forums, referrals van kennissen en getuigenissen van klanten

Camelot kan bulletin boards, blogs of chatrooms ter beschikking stellen op de Websites van het Bedrijf. Persoonlijke gegevens die u op een dergelijk forum verstrekt, kunnen door anderen die het forum bezoeken worden gelezen, verzameld of gebruikt en kunnen worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Camelot is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u op deze forums plaatst.

Klanten en Bezoekers kunnen gebruik maken van het referrral-programma van het Bedrijf om kennissen te informeren over de Websites van het Bedrijf. Wanneer u het referral-programma gebruikt, vraagt het Bedrijf om de naam en het e-mailadres van uw kennis. Camelot zal uw kennis automatisch een eenmalige e-mail sturen waarin hij of zij wordt uitgenodigd de Website van het Bedrijf te bezoeken. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Camelot.

Camelot publiceert een lijst met Klanten en getuigenissen op de Website van het Bedrijf die gegevens zoals de naam en functie van de Klant bevatten. Camelot vraagt toestemming aan elke Klant voorafgaand aan de publicatie van informatie in een dergelijke lijst of in een getuigenis.

 

 

6. Delen van verzamelde gegevens

Dienstverleners
Camelot kan Gegevens over Camelot Bezoekers, Klanten en Deelnemers delen met door het Bedrijf gecontracteerde dienstverleners om deze dienstverleners in staat te stellen diensten uit onze naam te leveren. Onverminderd het voorgaande kan Camelot ook Gegevens delen over Camelot Bezoekers, Klanten en Deelnemers met de dienstverleners van het Bedrijf om de kwaliteit van de geleverde informatie te waarborgen en met Websites van sociale netwerken en media van derden, zoals Facebook, ten behoeve van marketing en adverteren op die Websites. Tenzij anders verklaard in deze Privacyverklaring zal Camelot geen gegevens verkopen aan, delen met, verhuren aan of verhandelen met derden voor promotionele doeleinden van deze derden.

Derden
Sectie 4 van deze Privacyverklaring (Website Navigatiegegevens) legt uit hoe wij of derden informatie verzamelen via cookies en webbeacons, en hoe u cookies kunt beheren via uw webbrowser.

Gedwongen openbaring
Camelot behoudt zich het recht voor verstrekte gegevens te gebruiken of te openbaren als dit wettelijk verplicht is of als het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat gebruik of openbaring noodzakelijk is om de rechten van het Bedrijf te beschermen en/of om te voldoen aan een juridische procedure, gerechtelijk bevel of rechtszaak.

 

 

7. Internationale overdracht van verzamelde gegevens

Camelot heeft een development team in India dat uw gegevens in een geïsoleerde IT-omgeving voor testdoeleinden kan gebruiken. Deze omgeving wordt niet elektronisch opgeslagen in India, maar in Europa. Ons development team in India voldoet aan alle procedures en processen van Camelot. Er worden dus geen gegevens opgeslagen in India.

 

 

8. Communicatievoorkeuren

Camelot biedt Bezoekers, Klanten en Deelnemers die contactgegevens verstrekken de keuze hoe het Bedrijf de verstrekte gegevens gebruikt. U kunt het ontvangen van marketing en niet-transactionele communicaties beheren door te klikken op de “uitschrijven”-link onderaan de marketing-e-mails van het Bedrijf. U kunt ook een verzoek richten aan info@cameloteurope.com 

 

 

9. Uw informatie corrigeren en bijwerken

   U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor het Bedrijf niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit uw verzoek per e-mail kenbaar maken aan privacynotice@cameloteurope.com.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, uzelf adequaat te identificeren, bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie het BSN én de pasfoto af te schermen.

 

 

10. Mobiele applicaties

Zonder de algemeenheid van deze Privacyverklaring te beperken, mag Camelot naast de informatie die via haar Websites of via Diensten van Camelot wordt verzameld, informatie over applicaties ("Mobiele Applicaties") verkrijgen die Klanten of door hun geautoriseerde personen ("Gebruikers") downloaden en installeren op hun mobiele apparaten ("Apparaten"). Via de Mobiele Applicaties die Camelot aanbiedt, kan informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker worden verzameld of gebruikt om diensten gerelateerd aan de relevante Mobiele Applicaties te leveren. Zo kan een Mobiele Applicatie toegang krijgen tot de camera van het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker foto's kan uploaden naar de Diensten. Tevens kan de applicatie toegang krijgen tot de belgeschiedenis van het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker die informatie naar de Dienst kan uploaden. Voorts kan de applicatie toegang krijgen tot de agenda van de Gebruiker om deelnemers aan een vergadering aan elkaar te koppelen op basis van de contactpersonen die de Gebruiker aan de Diensten heeft doorgegeven. Tevens kan de applicatie toegang krijgen tot de geografische locatie van het Apparaat van een Gebruiker zodat de Gebruiker de door de Gebruiker in de Dienst geplaatste contactpersonen kan identificeren die zich dicht in de buurt van de Gebruiker bevinden. Daarnaast kan de applicatie toegang krijgen tot contactpersooninformatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker de informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker kan synchroniseren met de informatie die is geüpload naar de Diensten. Informatie die is verkregen om Mobiele Applicaties aan te bieden, kan informatie bevatten die ter voorbereiding op verwachte updates van die diensten is verkregen. De Mobiele Applicatie kan informatie van en naar het Apparaat verzenden om diensten van de Mobiele Applicatie aan te bieden. De Mobiele Applicatie kan Camelot informatie geven over de manier waarop de Gebruiker de Mobiele Applicatie gebruikt, informatie over de computersystemen van de Gebruiker en informatie over de manier waarop de Gebruiker met de Mobiele Applicatie omgaat. Camelot kan deze informatie gebruiken om de diensten van Mobiele Applicaties aan te bieden en te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld informatie over alle acties tijdens het gebruik van de Mobiele Applicatie worden vastgelegd naast daaraan gerelateerde informatie, zoals het tijdstip waarop elke actie plaatsvond. Camelot mag anonieme informatie over deze acties delen met derde partijen die analysediensten aanbieden. Indien de Gebruiker een Mobiele Applicatie van Camelot downloadt nadat deze heeft geklikt op een advertentie van deze Mobiele Applicatie of voor Camelot die door een derde partij is aangeboden, mag de derde partij Camelot voorzien van specifieke informatie, zoals de identificatiegegevens van het Apparaat van de Gebruiker, die Camelot kan gebruiken om de effectiviteit van zijn advertentiecampagnes te analyseren.

Klanten kunnen de instellingen van de diensten met betrekking tot de Mobiele Applicatie van Camelot wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor de informatie waartoe toegang wordt verkregen of die wordt verkregen door de Mobiele Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker. Als de gebruiker daarnaast meer dan één van de Diensten koopt van Camelot of haar gelieerde ondernemingen, is de Mobiele Applicatie mogelijk zodanig ontworpen dat deze met die andere Diensten kan samenwerken, bijvoorbeeld om een Gebruiker toegang te geven tot informatie van een of alle van die Diensten of om informatie van het Apparaat van de Gebruiker aan een of alle van die Diensten door te geven. De Klant en zijn organisatie kunnen mogelijk toegang krijgen tot de informatie die wordt verkregen of waartoe toegang wordt verkregen door de Mobiele Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker, afhankelijk van de bedoelde functionaliteit van de Mobiele Applicatie.

Naast de Mobiele Applicaties die door Camelot worden aangeboden, kan het Bedrijf ook platformen aanbieden voor het ontwikkelen van Mobiele Applicaties van derden, waaronder maar niet gelimiteerd tot het Camelot-platform. Derde partijen kunnen informatie verkrijgen via, of toegang krijgen tot informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker om diensten aan te bieden die zijn gerelateerd aan de Mobiele Applicaties van derden die de Gebruiker downloadt, installeert, gebruikt of waarmee de gebruiker op een andere manier interactie heeft via een platform van Camelot. De Mobiele Applicaties van Camelot kunnen ook links of integraties naar andere Mobiele Applicaties aangeboden door derde partijen bevatten. Het gebruik door derde partijen van de informatie die zij via Mobiele Applicaties van derden hebben verkregen, is onderhevig aan de privacyverklaringen van die derde partijen. Het Bedrijf adviseert de privacyverklaringen van derde partijen die Mobiele Applicaties aanbieden door te nemen zodat u inzicht krijgt in hun beleid aangaande informatie en gegevensverwerking.

Kennisgevingen en contractuele voorwaarden met betrekking tot een specifieke Mobiele Applicatie zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden ten aanzien van die applicatie. Het Bedrijf adviseert de gebruikersovereenkomst of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden met betrekking tot een Mobiele Applicatie die u downloadt, installeert, gebruikt of waarmee u op een andere manier interactie hebt, door te nemen zodat u de werkwijze van deze Mobiele Applicatie aangaande informatie en gegevensverwerking begrijpt. De toegang tot informatie die de Mobiele Applicatie heeft via het Apparaat van de Gebruiker leidt er niet toe dat die informatie wordt beschouwd als "Klantgegevens" zoals aangegeven in de Hoofdabonnementsovereenkomst van Camelot of in deze privacyverklaring, behalve in het volgende geval: in zoverre dat de Gebruiker de Mobiele Applicatie gebruikt om elektronische gegevens en informatie aan een Klantaccount van onze Diensten toe te voegen in overeenstemming met de Hoofdabonnementsovereenkomst van Camelot (of een soortgelijke overeenkomst inzake de abonnementen van Klanten op de Camelot Diensten), dan wordt die informatie beschouwd als "Klantgegevens" zoals gedefinieerd in een dergelijke overeenkomst. In dat geval gelden de bepalingen van die overeenkomst met betrekking tot de privacy en beveiliging van dergelijke gegevens. Bijkomende informatie over de privacy - en beveiligingspraktijken voor Klantgegevens van het Bedrijf is hier te vinden.

 

 

11. Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

Camelot behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Camelot zal u van materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring op de hoogte stellen via de Website van het Bedrijf ten minste dertig (30) werkdagen voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

 

12. Contact opnemen

Vragen over deze Privacyverklaring of de omgang met gegevens op de Websites van het Bedrijf kunt u richten aan Camelot door te mailen naar privacynotice@cameloteurope.com of een brief te sturen aan Camelot, Boombekelaan 18 b1, 2660 Hoboken - Antwerpen.

Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit kan via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ) of via telefoonnummer +32 (0)2 274 48 00.