BE-NL-Policy

Privacyverklaring, van kracht met ingang van 31 maart 2018

Camelot Vastgoedbeheer en Beveiliging BV en Camelot Beheer BV (“Camelot” of het “Bedrijf”) verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen die de websites van het Bedrijf bezoeken (“Bezoekers”), personen die zich aanmelden om de Diensten zoals hieronder omschreven af te nemen (“Klanten” à opdrachtgevers/bruikleners/huurders) en personen die zich aanmelden voor deelname aan bedrijfsevents (“Deelnemers”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Camelot omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik van de websites van het bedrijf en met betrekking tot de applicaties en diensten die Camelot aanbiedt (samen genoemd de “Diensten”).

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het actuele privacybeleid kunt u op elk moment online raadplegen via onze website. 

Behalve zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, zullen we uw informatie niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven te voorkomen. Door informatie op onze website in te dienen, stemt u in met de verwerking van deze gegevens over u door ons en de productaanbieders.

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot de privacyverklaring van Camelot of gerelateerde praktijken, neem dan contact met ons op via privacynotices@cameloteurope.com.

 

1. Websites die onder deze Privacyverklaring vallen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de omgang met gegevens van Websites die verwijzen naar deze privacyverklaring

This Privacy Statement covers the information practices, including how the Company collects, uses, shares and secures the personal information you provide, of Web sites that link to this Privacy Statement (collectively referred to as “Camelot’s Web sites” or “the Company’s Web sites”). 

De websites van Camelot kunnen links naar andere websites bevatten. De wijze waarop informatie wordt verwerkt of de inhoud van dergelijke andere websites valt onder de privacyverklaringen van deze andere websites. Het Bedrijf adviseert u de privacyverklaringen van andere Websites te bestuderen voor een goed begrip van hun omgang met gegevens.

2. Gegevens die verzameld worden

Potentiele “Bruiklener/Huurder”

Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van aanvullende informatie over de Diensten, als u zich wilt aanmelden om de Websites of andere Diensten te gebruiken, vraagt Camelot u uw contactgegevens aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit (“Verplichte Contactgegevens”). Camelot kan u ook vragen aanvullende informatie aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder Identiteitsnummer, Burgerservicenummer, burgerlijke staat  (“Verplichte Contract Gegevens”).

Als u de Diensten aankoopt, kan Camelot u vragen informatie over uw financiële status en factureringsinformatie aan het Bedrijf te verstrekken, zoals bankgegevens (“Factureringsgegevens”). Camelot kan u ook vragen aanvullende informatie aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder of u met 2 personen het pand zou willen betrekken, e-mailadres  (“Optionele Gegevens”). Vereiste Contactgegevens, Factureringsgegevens, Contractgegevens, Optionele Gegevens en alle andere gegevens die u verstrekt aan Camelot aan of via de Diensten worden gezamenlijk genoemd de "Gegevens".

Potentiele opdrachtgever

Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van aanvullende informatie over de Diensten, als u zich wilt aanmelden om de Websites of andere Diensten te gebruiken, of als u zich inschrijft voor een event, vraagt Camelot u uw contactgegevens aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (“Verplichte Contactgegevens”). Als u de Diensten aankoopt of zich inschrijft voor een event, kan Camelot u vragen informatie over uw financiële status en factureringsinformatie aan het Bedrijf te verstrekken, zoals factuurnaam en -adres, creditcardnummer en het aantal werknemers binnen de organisatie die gebruik gaan maken van de Diensten (“Factureringsgegevens”). Camelot kan u ook vragen aanvullende informatie aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder jaaromzet van het bedrijf, aantal werknemers of branche (“Optionele Gegevens”). Vereiste Contactgegevens, Factureringsgegevens, Optionele Gegevens en alle andere gegevens die u verstrekt aan Camelot aan of via de Diensten worden gezamenlijk genoemd de "Gegevens".

Potentiele werknemer

Als een Bezoeker solliciteert naar een functie in het Bedrijf, kan Camelot u vragen om aanvullende persoonlijke informatie en om een cv ( "Sollicitantgegevens"). Vereiste Contactgegevens, Factureringsgegevens, Sollicitantgegevens, Optionele Gegevens en alle andere gegevens die u verstrekt aan Camelot aan of via de Diensten worden gezamenlijk genoemd de "Gegevens".

Wanneer u gebruik maakt van de Websites van het Bedrijf, kan Camelot ook informatie verzamelen door veel gebruikte informatieverzameltools te gebruiken, zoals cookies of Google Analytics (“Website Navigatiegegevens”). Website Navigatiegegevens bevatten standaardgegevens van uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal), uw IP-adres en de handelingen die u uitvoert op de Websites van het Bedrijf (zoals de bezochte Webpagina's en de geklikte koppelingen). Klik hier voor meer informatie over het verzamelen van Website Navigatiegegevens door Camelot en anderen.

3. Gebruik van verzamelde gegevens

Het Bedrijf gebruikt Gegevens over Camelot Klanten om de gevraagde diensten te leveren. Als u bijvoorbeeld een “Aanvraagformulier voor kamer”-Webformulier invult of “Onze nieuwsbrief”-Webformulier, dan zal het Bedrijf de verzamelde gegevens gebruiken om contact met u op te nemen naar aanleiding van de door u getoonde interesse in de Diensten.

Het Bedrijf gebruikt ook Gegevens over Camelot Deelnemers om events van het Bedrijf te plannen en te organiseren, online forums en sociale netwerken waaraan Deelnemers deelnemen te organiseren en om de digitale profielen van Deelnemers op de Websites van het Bedrijf mee in te vullen. Aanvullende informatie over het omgaan met privacy van het Bedrijf in relatie tot Gegevens over Camelot Deelnemers kan in voorkomend geval ook gevonden worden in aanvullende privacyverklaringen op de websites van het betreffende event. Kijk op de website voor meer informatie over bulletin boards, blogs of chatrooms die door Camelot worden aangeboden in het kader van bedrijfsevents.

Het Bedrijf kan Gegevens over Camelot Klanten en Gegevens over Camelot Deelnemers ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Het Bedrijf kan bijvoorbeeld de door u verstrekte informatie gebruiken om contact met u op te nemen om uw interesse in Diensten te bespreken, of om u informatie over het Bedrijf, gelieerde ondernemingen en partners te sturen, bijvoorbeeld over promoties of events. Camelot zal dat alleen doen als u hiervoor toestemming heeft gegeven op het webformulier.

Camelot may also receive information about Customers and Clients and Attendees from other sources, including third parties from whom we have purchased data, and combine this information with Data we already have about you.  This helps us to update, expand and analyze our records, identify new customers, and create more tailored advertising to provide products and services that may be of interest to you.

Camelot gebruikt creditcardgegevens alleen om de financiële status te controleren en de betaling te innen van toekomstige Klanten en Deelnemers.

Camelot gebruikt Website Navigatiegegevens om de Websites van het Bedrijf te exploiteren en te verbeteren. Het Bedrijf kan Website Navigatiegegevens op zichzelf staand gebruiken of in combinatie met de Gegevens over Camelot Klanten en Gegevens over Camelot Deelnemers om gepersonaliseerde informatie over het Bedrijf te verstrekken. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van Website Navigatiegegevens.

Camelot partners with third parties to display advertising on our Web sites and Services or to manage our advertising on other sites. Our third-party partners may use cookies or similar technologies provide you advertising based upon your browsing activities and interests. If you wish to opt out of interest-based advertising click here, or if located in the European Union click here. Please note you will continue to receive generic ads.

4. Website Navigatiegegevens

Cookies, Webbeacons en IP-adressen

Camelot maakt gebruik van veelgebruikte gegevensverzameltools zoals cookies en Google Analytics om gegevens te verzamelen over bezoekers aan de Websites van het Bedrijf ("Website Navigatiegegevens"). In deze sectie worden de soorten Website Navigatiegegevens beschreven die op de Websites van het Bedrijf wordt gebruikt en wordt uitgelegd hoe deze informatie kan worden gebruikt.

Cookies

Camelot gebruikt cookies om de interacties met de Websites van het Bedrijf eenvoudig en nuttig te maken. Wanneer u een van de Websites van het Bedrijf bezoekt, versturen de servers van Camelot een cookie naar uw computer. Aan de hand van cookies alleen is het niet mogelijk uw identiteit te achterhalen. Cookies herkennen alleen uw webbrowser. Tenzij u zelf uw identiteit aan Camelot bekend maakt door te reageren op een aanbieding, een account te openen of een webformulier in te vullen (zoals een “Email alerts”-formulier of een “Onze nieuwsbrief”-formulier), blijft u anoniem voor het Bedrijf.

Camelot maakt gebruik van sessiecookies en van persistente cookies. Sessiecookies gaan niet langer mee dan één sessie. Ze verdwijnen van uw computer zodra u de browser afsluit of de computer uitschakelt. Persistente cookies blijven op de computer aanwezig, ook als u de browser hebt afgesloten of de computer hebt uitgeschakeld. Wees u ervan bewust dat als u het accepteren van cookies door uw webbrowser uitschakelt, u de Websites van het Bedrijf wel kunt gebruiken, maar u de Diensten niet naar behoren kunt gebruiken.

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe Camelot verschillende soorten cookies gebruikt en welke opties u hebt voor het beheren van de instellingen van de cookies:

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe Camelot.com verschillende soorten cookies gebruikt en uw opties voor het beheren van de instellingen van de cookies :

Webbeacons

Camelot gebruikt Webbeacons, al of niet in combinatie met cookies, om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Websites van het Bedrijf door Klanten en Bezoekers en over interactie met e-mails van het Bedrijf. Een Webbeacon is een transparante afbeelding op een Website of e-mail waarmee bepaalde informatie op uw computer, zoals een cookie, kan worden herkend wanneer u de aan de Webbeacon gekoppelde Website hebt bezocht, en een beschrijving van de aan de Webbeacon gekoppelde Website. Camelot kan bijvoorbeeld Webbeacons plaatsen in e-mails waardoor het Bedrijf een melding krijgt wanneer u klikt op de link in de e-mail die u verwijst naar een van de Websites van het Bedrijf. Camelot gebruikt Webbeacons om de Websites van het Bedrijf en de communicatie per e-mail te exploiteren en te verbeteren.

Google Analytics

Camelot gebruikt Google Analitics, al of niet in combinatie met cookies, om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Websites van het Bedrijf door Klanten en Bezoekers en over interactie met e-mails van het Bedrijf.

IP-adressen

Wanneer u de Websites van het Bedrijf bezoekt, verzamelt het Bedrijf uw IP-adressen om niet-persoonlijke gegevens te tracken en te verwerken. Zo gebruikt Camelot IP-adressen om bij te houden vanuit welke regio's Klanten en Bezoekers de Websites van het Bedrijf bezoeken.

Camelot verzamelt ook IP-adressen van Klanten wanneer deze inloggen op de Diensten als onderdeel van de beveiligingsfunctionaliteiten “Bevestiging van Identiteit” en “IP-bereikbeperkingen” van het Bedrijf.

Camelot verzamelt ook IP-adressen van Klanten wanneer deze inspectieformulieren tekenen als onderdeel van de beveiligingsfunctionaliteiten “Bevestiging van Identiteit” en “IP-bereikbeperkingen” van het Bedrijf.

As is true of most Web sites, we gather certain information automatically to analyze trends in the aggregate and administer our Web sites and Services.  This information may include your Internet Protocol (IP) address (or the proxy server you use to access the World Wide Web), device and application identification numbers, your location, your browser type, your Internet service provider and/or mobile carrier, the pages and files you viewed, your searches, your operating system and system configuration information, and date/time stamps associated with your usage. Due to Internet communications standards, when you visit or use the Company’s Websites and Services, we automatically receive the URL of the website from which you came and the website to which you go when you leave our Website. This information is used to analyze overall trends, to help us improve our Websites and Services, to track and aggregate non-personal information, and to provide the Websites and Services. For example, Camelot uses IP addresses to monitor the regions from which Customers/Cleints and Visitors navigate the Company’s Web sites. Camelot also collects IP addresses from Customers when they log into the Services as part of the Company’s “Identity Confirmation” and “IP Range Restrictions” security features.

Social Media-Functies

De website van het Bedrijf kan gebruikmaken van social media-functies, zoals de 'Vind ik leuk'-knop van Facebook ("Social Media-Functies"). Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen en bijhouden welke pagina u op de Website van het Bedrijf bezoekt. Er kan ook een cookie worden geplaatst om er voor te zorgen dat de functie correct werkt. Een dergelijke Social Media-Functie kan u de optie bieden informatie over uw activiteiten op de Website van het Bedrijf te plaatsen op uw profielpagina die wordt aangeboden door een extern social media-netwerk. Deze informatie kan dan weer met anderen in uw netwerk worden gedeeld. De hosting voor de Social Media-Functies wordt verzorgd door een derde partij of maakt deel uit van de Website van het Bedrijf. De interacties met deze functies vallen onder de privacyverklaring van het bedrijf dat de Social Media-Functies aanbiedt.

Do Not Track

Tegenwoordig bieden verschillende browsers waaronder Internet Explorer, Firefox en Safari de optie om u niet te volgen (Do Not Track/DNT). Deze optie werkt via een DNT-header die een signaal stuurt naar de door de gebruiker bezochte websites met daarin de DNT-voorkeursinstelling zoals vastgelegd in de browser van de gebruiker. Op dit moment verplicht Camelot zich niet te conformeren aan DNT-signalen van browsers met betrekking tot de Websites van het Bedrijf, onder meer omdat geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is overeengekomen door industriegroeperingen, technologiebedrijven of toezichthouders en er voorts geen consistente standaard bestaat om de intentie van de gebruiker te interpreteren. Camelot hecht grote waarde aan privacy en bewuste keuzes, en zal zich blijven inspannen om de ontwikkelingen rond DNT-browsertechnologie en de implementatie van een standaard te volgen.

5. Openbare forums, referrals van kennissen en getuigenissen van klanten

Camelot kan bulletin boards, blogs of chatrooms ter beschikking stellen op de Websites van het Bedrijf. Persoonlijke gegevens die u op een dergelijk forum verstrekt, kunnen door anderen die het forum bezoeken worden gelezen, verzameld of gebruikt en kunnen worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Camelot is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u op deze forums plaatst.

Klanten en Bezoekers kunnen gebruik maken van het referrral-programma van het Bedrijf om kennissen te informeren over de Websites van het Bedrijf. Wanneer u het referral-programma gebruikt, vraagt het Bedrijf om de naam en het e-mailadres van uw kennis. Camelot zal uw kennis automatisch een eenmalige e-mail sturen waarin hij of zij wordt uitgenodigd de Website van het Bedrijf te bezoeken. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Camelot.

Camelot publiceert een lijst met Klanten en getuigenissen op de Website van het Bedrijf die gegevens zoals de naam en functie van de Klant bevatten. Camelot vraagt toestemming aan elke Klant voorafgaand aan de publicatie van informatie in een dergelijke lijst of in een getuigenis.

6. Delen van verzamelde gegevens

Dienstverleners

Camelot kan Gegevens over Camelot Bezoekers, Klanten en Deelnemers delen met door het Bedrijf gecontracteerde dienstverleners om deze dienstverleners in staat te stellen diensten uit onze naam te leveren. Onverminderd het voorgaande kan Camelot ook Gegevens delen over Camelot Bezoekers, Klanten en Deelnemers met de dienstverleners van het Bedrijf om de kwaliteit van de geleverde informatie te waarborgen en met Websites van sociale netwerken en media van derden, zoals Facebook, ten behoeve van marketing en adverteren op die Websites. Tenzij anders verklaard in deze Privacyverklaring zal Camelot geen gegevens verkopen aan, delen met, verhuren aan of verhandelen met derden voor promotionele doeleinden van deze derden.

Derden

Sectie 4 van deze Privacyverklaring (Website Navigatiegegevens) legt uit hoe wij of derden informatie verzamelen via cookies en webbeacons, en hoe u cookies kunt beheren via uw webbrowser.

Gedwongen openbaring

Camelot behoudt zich het recht voor verstrekte gegevens te gebruiken of te openbaren als dit wettelijk verplicht is of als het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat gebruik of openbaring noodzakelijk is om de rechten van het Bedrijf te beschermen en/of om te voldoen aan een juridische procedure, gerechtelijk bevel of rechtszaak.

7. Internationale overdracht van verzamelde gegevens

Camelot has a development team in India who may use your Data for testing purposes in an isolated IT environment.  This environment is not storied electronically in India but in Europe. Our development team in India comply with all the procedures and processed of Camelot.  No Data is stored in India.

8. Communicatievoorkeuren

Camelot biedt Bezoekers, Klanten en Deelnemers die contactgegevens verstrekken de keuze hoe het Bedrijf de verstrekte gegevens gebruikt. U kunt het ontvangen van marketing en niet-transactionele communicaties beheren door te klikken op de “uitschrijven”-link onderaan de marketing-e-mails van het Bedrijf. U kunt ook een verzoek richten aan info@cameloteurope.com 

9. Uw informatie corrigeren en bijwerken

Camelot may retain your information for a period of time consistent with the original purpose of collection. For instance, we may retain your information during the time in which you have an account (portal functionality) to use our Web sites or Services and for a reasonable period of time afterward. We also may retain your information during the period of time needed for Camelot to pursue our legitimate business interests, conduct audits, comply with our legal obligations, resolve disputes and enforce our agreements.

You may request to review, correct, delete or otherwise modify any of the personal information that you have previously provided to us through the Company’s Web sites and Services.  If you have registered for an account with Camelot, you may generally update your user settings, profile, organization’s settings or event registration by logging into the applicable Website or Service with your username and password and editing your settings or profile. To update your billing information, discontinue your account, and/or request return or deletion of Your Data associated with your account, please review the “Contacting Us” section below. For other requests to access, correct, modify or delete Your Data, please review the “Contacting Us” section below.  Requests to access, change, or delete your information will be addressed within a reasonable timeframe. If you are an employee of a Camelot Client, you may also wish to contact your company’s system administrator for assistance in correcting or updating your information.

10. Mobiele applicaties

Zonder de algemeenheid van deze Privacyverklaring te beperken, mag Camelot naast de informatie die via haar Websites of via Diensten van Camelot wordt verzameld, informatie over applicaties ("Mobiele Applicaties") verkrijgen die Klanten of door hun geautoriseerde personen ("Gebruikers") downloaden en installeren op hun mobiele apparaten ("Apparaten"). Via de Mobiele Applicaties die Camelot aanbiedt, kan informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker worden verzameld of gebruikt om diensten gerelateerd aan de relevante Mobiele Applicaties te leveren. Zo kan een Mobiele Applicatie toegang krijgen tot de camera van het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker foto's kan uploaden naar de Diensten. Tevens kan de applicatie toegang krijgen tot de belgeschiedenis van het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker die informatie naar de Dienst kan uploaden. Voorts kan de applicatie toegang krijgen tot de agenda van de Gebruiker om deelnemers aan een vergadering aan elkaar te koppelen op basis van de contactpersonen die de Gebruiker aan de Diensten heeft doorgegeven. Tevens kan de applicatie toegang krijgen tot de geografische locatie van het Apparaat van een Gebruiker zodat de Gebruiker de door de Gebruiker in de Dienst geplaatste contactpersonen kan identificeren die zich dicht in de buurt van de Gebruiker bevinden. Daarnaast kan de applicatie toegang krijgen tot contactpersooninformatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker de informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker kan synchroniseren met de informatie die is geüpload naar de Diensten. Informatie die is verkregen om Mobiele Applicaties aan te bieden, kan informatie bevatten die ter voorbereiding op verwachte updates van die diensten is verkregen. De Mobiele Applicatie kan informatie van en naar het Apparaat verzenden om diensten van de Mobiele Applicatie aan te bieden. De Mobiele Applicatie kan Camelot informatie geven over de manier waarop de Gebruiker de Mobiele Applicatie gebruikt, informatie over de computersystemen van de Gebruiker en informatie over de manier waarop de Gebruiker met de Mobiele Applicatie omgaat. Camelot kan deze informatie gebruiken om de diensten van Mobiele Applicaties aan te bieden en te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld informatie over alle acties tijdens het gebruik van de Mobiele Applicatie worden vastgelegd naast daaraan gerelateerde informatie, zoals het tijdstip waarop elke actie plaatsvond. Camelot mag anonieme informatie over deze acties delen met derde partijen die analysediensten aanbieden. Indien de Gebruiker een Mobiele Applicatie van Camelot downloadt nadat deze heeft geklikt op een advertentie van deze Mobiele Applicatie of voor Camelot die door een derde partij is aangeboden, mag de derde partij Camelot voorzien van specifieke informatie, zoals de identificatiegegevens van het Apparaat van de Gebruiker, die Camelot kan gebruiken om de effectiviteit van zijn advertentiecampagnes te analyseren.

Klanten kunnen de instellingen van de diensten met betrekking tot de Mobiele Applicatie van Camelot wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor de informatie waartoe toegang wordt verkregen of die wordt verkregen door de Mobiele Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker. Als de gebruiker daarnaast meer dan één van de Diensten koopt van Camelot of haar gelieerde ondernemingen, is de Mobiele Applicatie mogelijk zodanig ontworpen dat deze met die andere Diensten kan samenwerken, bijvoorbeeld om een Gebruiker toegang te geven tot informatie van een of alle van die Diensten of om informatie van het Apparaat van de Gebruiker aan een of alle van die Diensten door te geven. De Klant en zijn organisatie kunnen mogelijk toegang krijgen tot de informatie die wordt verkregen of waartoe toegang wordt verkregen door de Mobiele Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker, afhankelijk van de bedoelde functionaliteit van de Mobiele Applicatie.

Naast de Mobiele Applicaties die door Camelot worden aangeboden, kan het Bedrijf ook platformen aanbieden voor het ontwikkelen van Mobiele Applicaties van derden, waaronder maar niet gelimiteerd tot het Camelot-platform. Derde partijen kunnen informatie verkrijgen via, of toegang krijgen tot informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker om diensten aan te bieden die zijn gerelateerd aan de Mobiele Applicaties van derden die de Gebruiker downloadt, installeert, gebruikt of waarmee de gebruiker op een andere manier interactie heeft via een platform van Camelot. De Mobiele Applicaties van Camelot kunnen ook links of integraties naar andere Mobiele Applicaties aangeboden door derde partijen bevatten. Het gebruik door derde partijen van de informatie die zij via Mobiele Applicaties van derden hebben verkregen, is onderhevig aan de privacyverklaringen van die derde partijen. Het Bedrijf adviseert de privacyverklaringen van derde partijen die Mobiele Applicaties aanbieden door te nemen zodat u inzicht krijgt in hun beleid aangaande informatie en gegevensverwerking.

Kennisgevingen en contractuele voorwaarden met betrekking tot een specifieke Mobiele Applicatie zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden ten aanzien van die applicatie. Het Bedrijf adviseert de gebruikersovereenkomst of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden met betrekking tot een Mobiele Applicatie die u downloadt, installeert, gebruikt of waarmee u op een andere manier interactie hebt, door te nemen zodat u de werkwijze van deze Mobiele Applicatie aangaande informatie en gegevensverwerking begrijpt. De toegang tot informatie die de Mobiele Applicatie heeft via het Apparaat van de Gebruiker leidt er niet toe dat die informatie wordt beschouwd als "Klantgegevens" zoals aangegeven in de Hoofdabonnementsovereenkomst van Camelot of in deze privacyverklaring, behalve in het volgende geval: in zoverre dat de Gebruiker de Mobiele Applicatie gebruikt om elektronische gegevens en informatie aan een Klantaccount van onze Diensten toe te voegen in overeenstemming met de Hoofdabonnementsovereenkomst van Camelot (of een soortgelijke overeenkomst inzake de abonnementen van Klanten op de Camelot Diensten), dan wordt die informatie beschouwd als "Klantgegevens" zoals gedefinieerd in een dergelijke overeenkomst. In dat geval gelden de bepalingen van die overeenkomst met betrekking tot de privacy en beveiliging van dergelijke gegevens. Bijkomende informatie over de privacy - en beveiligingspraktijken voor Klantgegevens van het Bedrijf is hier te vinden.

11. Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

Camelot behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Camelot zal u van materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring op de hoogte stellen via de Website van het Bedrijf ten minste dertig (30) werkdagen voordat de wijzigingen van kracht worden.

12. Contact opnemen

Vragen over deze Privacyverklaring of de omgang met gegevens op de Websites van het Bedrijf kunt u richten aan Camelot door te mailen naar privacy@cameloteurope.com of een brief te sturen aan Camelot.

13 Tabel gegevens