Camelot Europe is in 1993 opgericht door Joost van Gestel en Bob de Vilder. Beide mannen zagen dat er geen goede oplossingen waren om kraak tegen te gaan. Met hun anti-kraak insteek vulden ze deze leegte op. Door het plaatsen van tijdelijke bewoners pakten zij het risico van kraak en vandalisme aan. Een prachtoplossing om pandeigenaren veel geld te besparen en daarnaast goedkope woonruimte te bieden aan met name studenten en kunstenaars. Camelot Europe was de eerste leegstandsbeheerder die aan eigenaren van leegstaand vastgoed een grondige juridische onderbouwing kon bieden voor het toen nog onbekende concept anti-kraak. 

Veiligheid & verantwoordelijkheid

Eind jaren negentig neemt Camelot Europe een voorsprong op de andere aanbieders door als eerste te komen met een brandveiligheidspakket voor bewoners. In overleg met diverse brandweerkorpsen schaffen alle bewoners rookmelders, brandblussers, branddekens aan en krijgen instructie hoe veilig en verantwoord  te wonen in leegstaand vastgoed. Camelot Europe inspecteert de veiligheid en gebruiksstatus van het pand en de bewoners elke maand en rapporteert daarover aan de opdrachtgever. Ook kiest Camelot Europe niet perse voor maximale bezetting van een pand, maar voor strategische bewoning. Dat wil zeggen dat samen met de eigenaar wordt gekeken op welke plaatsen in een pand bewoning nodig is om tot een optimale bescherming tegen kraak en vandalisme te komen. Camelot Europe selecteert haar bewoners zorgvuldig. Nadat er een uitgebreid aanmeldingsformulier is ingevuld, wordt een aanstaande bewoner altijd verzocht op kantoor te komen. Wij kijken bij de selectie vooral naar het verantwoordelijkheidsgevoel van de aanstaande bewoner. Zij zijn verplicht WA- en inboedel verzekerd. 

Internationale expansie

In 2001 zet Camelot Europe de eerste stappen over de grens met de opening van een kantoor in Brussel. Bescherming door bewoning van leegstaand vastgoed is een typisch Nederlandse vinding waar over de landsgrenzen veel belangstelling voor is. Al gauw volgt de vestiging in Londen. De Engelse markt pakt het concept snel op en in 2005 wordt Camelot Europe beloond met de prijs voor beste exportproduct van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel: De NBCC Award. Vandaag is het bedrijf actief in zes landen in Europa met een grenzeloze ambitie om verder te groeien. Ons takenpakket heeft zich inmiddels uitgebreid. Naast het plaatsen van bewoners en gebruikers in leegstaand vastgoed, zorgen we voor beveiliging door middel van camerabewaking, nemen wij de volledige beheeradministratie voor onze rekening en doen we steeds meer aan permanente transformatie van gebouwen. 


Wilt u uw leegstaande vastgoed laten beheren?

Bel vrijblijvend één van onze adviseurs leegstand op +32 (0)3 808 59 20 of stuur een e-mail