Camelot heeft vergunning voor leegstandbeheer van SHM.

Het bedrijf Camelot Vastgoedbescherming met het hoofdkantoor in Antwerpen, mag van de Vlaamse Regering vier jaar lang leegstaande sociale woningen ter beschikking stellen aan tijdelijke bewoners.

Sociale huurwoningen die leegstaan in afwachting van een grootschalige renovatie vallen vaak ten prooi aan krakers en vandalenstreken. Het bedrijf Camelot Vastgoedbescherming met het hoofdkantoor in Antwerpen, mag van de Vlaamse Regering vier jaar lang leegstaande sociale woningen ter beschikking stellen aan tijdelijke bewoners. De eerste resultaten zijn positief. “Krakers en vandalen blijven weg waardoor de leefbaarheid van de wijk niet achteruitgaat.”

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM)

Een renovatieproject omvat meestal meerdere sociale woningen en/of appartementen. Voor men voor elke bewoner een nieuwe huisvesting heeft gevonden kan er heel wat tijd over gaan. Het gevolg: sommige sociale woningen/appartement staan soms jaren leeg voor ze gerenoveerd kunnen worden, met negatieve gevolgen voor de overige bewoners en de buurt. Camelot pakt nu deze negatieve gevolgen aan door deze leegstaande sociale woningen tijdelijk te laten bezetten door mensen die op zoek zijn naar huisvesting.
Dorien Oerlemans, Business Development Manager Camelot: “Op dit ogenblik hebben we overeenkomsten met verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en bieden we ongeveer 300 leegstaande woningen/appartementen aan.”

Iedereen wint met deze oplossing.

“Zo moeten de SHM’s bijvoorbeeld geen extra kosten maken om de lege woningen vorstvrij te houden in de winter, om de tuinen te onderhouden of om te controleren of de woningen al dan niet gekraakt zijn. Voor tijdelijke bewoners en gebruikers is dit een uitgesproken kans om goedkoop op een bijzondere plek te wonen of te werken.”


Bezetting ter bede

‘Goedkoop’ betekent een gemiddelde standaardprijs van 253 euro per persoon per maand. Oerlemans: “De tijdelijke bewoners tekenen geen huurovereenkomst maar verblijven in het pand op basis van bezetting ter bede, zoals dat heet. Dat houdt onder andere in dat er een wederzijdse opzegtermijn is van 28 dagen. De duur van de overeenkomst staat van tevoren niet vast. De woningen voldoen uiteraard aan alle normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit die de wetgever stelt.”

Divers

Wie geïnteresseerd is om tijdelijk een sociale woning te bezetten moet zich aanmelden op de website van Camelot waar men een overzicht vindt van de beschikbare sociale woningen. Oerlemans: “Elke maand bezoeken ruim 120.000 potentiele bewoners en gebruikers onze website. We hebben inmiddels een community opgebouwd van ruim 60.000 Europese gebruikers.” Het bedrijf heeft dan ook een heel goed zicht op het profiel van de tijdelijke bewoners. “De bewoners zijn zeer divers. Het zijn jongeren en studenten op zoek naar hun eigen plek, alleenstaanden die tijdelijk woonruimte nodig hebben, arbeidsmigranten of mensen op de wachtlijst voor een definitieve sociale woning. Het kan ook gaan om kunstenaars en ambachtslieden op zoek naar een atelier of werkruimte, of startende bedrijven op zoek naar betaalbare kantoorruimte.”

Toekomst leegstandbeheer

Camelot heeft van de Vlaamse Regering een vergunning gekregen tot juli 2021 om met SHM’s samenwerkingen aan te gaan om hun leegstaande sociale woningen tijdelijk te laten bezetten. Momenteel zijn ze in Vlaanderen de enige die hiervoor een vergunning heeft.
“Voor 2019 is ons doel om 25% van de totale leegstand te kunnen invullen. Zoals gezegd, het zou zonde zijn de ruimtes niet te laten bezetten door mensen die er nood aan hebben. En voor de sociale huisvestingsmaatschappijen is het ideaal om hun leegstand aan ons uit te besteden en zo kosten te besparen,” besluit Dorien Oerlemans.

Voor meer informatie hieromtrent Dorien Oerlemans, d.oerlemans@cameloteurope.com