Het belang van pro actief leegstandbeheer

Hoe beschermt u leegstaand vastgoed tegen de risico’s van leegstand? Hoe voorkomt u dat een pand een kostbaar blok aan uw been wordt? Hoe kunt u uw pand weer een nieuwe toekomst bieden?

Hoe beschermt u leegstaand vastgoed tegen de risico’s van leegstand? Hoe voorkomt u dat een pand een kostbaar blok aan uw been wordt? Hoe kunt u uw pand weer een nieuwe toekomst bieden?

Veel vastgoedbezitters denken bij het woord leegstand meteen aan de daaraan verbonden criminele risico’s zoals vandalisme, (koper)diefstal en kraak. Maar onderschat de economische risico’s niet zoals onderverzekering, waardevermindering en inkomstenderving. Daarbovenop komen nog de technische risico’s zoals weerschade, lekkages, brandveiligheid, achterstallig onderhoud en vervuiling.

Hoe kunt u deze risico’s vermijden? Leegstandbeheerders bieden de oplossing in de vorm van tijdelijke bewoning. Deze vorm van bescherming is voor de eigenaar in de praktijk flexibel en effectief gebleken. Tijdelijke bewoners zijn geen huurders. Zij wonen in het pand en beschermen het alleen al door hun aanwezigheid. Zij zorgen dat het gebouw weer leeft en zijn de oren en ogen die mistoestanden snel registreren. Koperdieven en krakers laten het wel uit hun hoofd om het pand te betreden.

Hoe kan een leegstandbeheerder u helpen?
Een leegstandbeheerder verzorgt het proces van inbeheername van het leegstaande pand, de selectie van bewoners, het opstellen van de contracten tot het volledige administratieve beheer. Hij kent het leegstaande pand en de wensen van de opdrachtgever en zoekt daar de juiste bewoners bij. Om uitgekozen te worden, moeten de bewoners aan strenge selectiecriteria voldoen.

Tijdelijke bewoners: wie zijn dit?
Mensen die graag op een avontuurlijke manier willen wonen voor relatief weinig geld op bijzondere locaties zoals een kantoorpand, kasteel, voormalig politiebureau of verzorgingstehuis. Als bewoner betaal je een bijzonder lage maandelijkse vergoeding. Hier staat echter wel iets tegen over: de bewoner moet een flexibele instelling hebben en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel.

Een nieuwe bestemming voor het pand?
Wanneer u een andere bestemming heeft gevonden voor het pand, kan het binnen vier weken weer bezemschoon aan u worden teruggegeven. De tijdelijke bewoners zullen, voor zover beschikbaar, een voorstel voor een andere tijdelijke accommodatie krijgen.

Hoe zit dit juridisch in elkaar?
Tijdelijke bewoners kunnen door middel van een bezetting ter bede overeenkomst in leegstaande panden worden geplaatst. Dominique WALRAVENS, Partner bij Racine & Vergels Advocaten: “Indien in de overeenkomsten met de bewoner correct wordt gemotiveerd waarom er sprake is van bezetting en niet van huur, biedt deze formule een prima oplossing ter vermijding van de problemen verbonden met leegstand.” De voordelen van een bezetting ter bede overeenkomst legio: de overeenkomst kan binnen vier weken beëindigd worden zonder moeilijkheden en de dwingende bepalingen van de huurwet zijn niet van toepassing. Dit biedt u de zekerheid dat u uw pand weer in de oorspronkelijke staat terugkrijgt wanneer u een andere bestemming voor het pand heeft gevonden.

Een voorbeeld uit de praktijk
Juist leegstaande, monumentale panden waar vaak antieke marmeren vloeren, glas-in-lood of ambachtelijk houtsnijwerk aanwezig is, verdienen bescherming tegen de risico’s van leegstand. Frank van Leemput, CEO Athelean en eigenaar van het prachtige "Stadshotel Osterrieth” op de Meir in Antwerpen heeft gekozen voor leegstandbeheer, omdat dit de beste bescherming en beveiliging tegen het verkommeren van het vastgoed biedt waarbij respect voor het gebouw altijd centraal staat. Er zijn nu op strategische plekken in het "Stadshotel Osterrieth” bewoners geplaatst, zodat het pand weer een bewoonde indruk maakt. De monumentale waarde van het pand blijft zo beschermd. Ook leegstaande kantoren, scholen en verzorgingstehuizen kunnen met deze methode effectief beschermd worden.

Risico’s minimaliseren, rendement maximaliseren
Met het plaatsen van tijdelijke bewoners heeft u de belangrijkste risico’s van leegstand afgedekt, maar hoe zit het met de vaste lasten? Een voorbeeld hiervan zijn de doorlopende vaste energiekosten. Pro actief leegstandbeheer is er ook op gericht uw rendement te optimaliseren. Een belangrijk instrument hierbij is de energiescan. Hiermee ziet u in één overzicht hoe het verbruik van gas en elektriciteit gedurende de leegstand optimaal beperkt kan worden. Onnodige verspilling kan hiermee voorkomen worden. De scan brengt verbruiken en energiedragers in kaart. Daarna wordt er een nieuw energieplan opgesteld (met behoud van de functionele eigenschappen van het gebouw) voor bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie. Afhankelijk van de leeftijd van het pand zijn besparingen oplopend van 20% tot meer dan 50% mogelijk. Naast de energiescan biedt pro actief leegstandbeheer ook aanvullende diensten zoals glasbewassing, gazononderhoud en liftkeuringen.

Maar kunt u ook geld verdienen met leegstand?
Geld verdienen met een leegstaand pand behoort ook tot de mogelijkheden. Een nieuw fenomeen dat is overgewaaid uit Engeland is ‘Make Space Pay’. Joost van Gestel, CEO van Camelot, één van de grootste leegstandbeheerders van Europa, ligt toe: “Nationale en internationale film- en fotobedrijven kregen al snel door dat leegstandbeheerders veel interessante panden in beheer hebben. Zij zochten bijvoorbeeld een lege fabriekshal voor een reclamefilm of een chique villa voor de opnames van een soapaflevering. Zij zijn erg tuk op bijzondere locaties en hebben een boon voor onze Belgische gebouwen”.

De leegstandbeheerder regelde de vergunningen en de verzekeringen en droeg de inkomsten na aftrek van de kosten netjes af. Op die manier wist de leegstandbeheerder onvermoede inkomsten te genereren voor de eigenaar. Al gauw bleken er vele mogelijkheden: verhuur als reclameobject, de parkeerplaatsen te gelde maken of gebruik als evenementenlocatie of opslagruimte.

Kansen voor leegstaand vastgoed
De tijd dat uw leegstand alleen als een probleem werd beschouwd, is voorbij. Er bestaan tegenwoordig legio mogelijkheden om uw pand optimaal te benutten en te beheren in tijden van leegstand. Op deze manier realiseert u waardebehoud van het pand en voorkomt u allerlei risico’s.