Live Smart biedt tijdelijke woon- en werkruimtes in Wilrijk met oog voor de omgeving

Live Smart biedt tijdelijke woon- en werkruimtes in Wilrijk met oog voor de omgeving

Aan de Jules Moretuslei in Wilrijk verrijst in de toekomst een gloednieuw wooncomplex. Het complex neemt de plaats in van de brillenwinkel, die tot voor kort op deze plek was gevestigd en die zal worden gesloopt. Tot de start van de nieuwbouw, is de voormalige brillenwinkel en de bovenliggende woongelegenheden beschikbaar gesteld voor tijdelijke woon- en werkdoeleinden. Ontwikkelaar Live Smart heeft Camelot vastgoedbescherming  gevraagd de leegstandsbeheer voor haar rekening te nemen.

Voor de komende periode zijn er verschillend ruimtes beschikbaar in het pand aan de Jules Moretuslei. Camelot heeft het pand ingericht tot betaalbare, tijdelijke woon-werkruimtes. Voor ontwikkelaar Live Smart is de keuze voor tijdelijke bezetting van het leegstaande pand een logische. Live Smart ontwikkelt namelijk vanuit respect voor de omgeving en alle betrokkenen, met oog voor mens, maatschappij en milieu. Niet voor niets ziet de vastgoedontwikkelaar, net als Camelot, dan ook de waarde van het benutten van leegstand.

Kansen  voor creatieve sector

Live Smart richt zich met dit project voornamelijk op de creatieve sector met beperkt budget. Robert Boutefeu, Live Smart: “Wij willen vooral jonge artiesten kansen bieden om op een betaalbare manier hun dromen waar te maken. Denk aan het bieden van een atelier voor schilders of een ruimte om een dansschool op te starten.” Een doelgroepkeuze die past bij de visie van de vastgoedontwikkelaar. “Maximale winst is nooit ons einddoel. Sterker nog, overschrijdt de winst van het nieuwbouwproject 15%, dan herinvesteren wij dit in de maatschappij. Het geld komt dan ten goede aan sectoren die intrinsiek niet winstgevend zijn, zoals onderwijs en cultuur.”

Win-winsituatie

Camelot Europe bemiddelt voor Live Smart in het vinden van tijdelijke bezetters. Het project biedt een win-winsituatie: alle betrokken partijen profiteren. Dorien Oerlemans, business development manager Camelot: “Voor een relatief lage maandelijkse vergoeding krijgen de tijdelijke bewoners de kans om op deze unieke locatie te wonen of werken. Zij zorgen op hun beurt voor het pand en voorkomen zo kraak, vandalisme en verloedering van de buurt.” start.