Opnieuw nominatie FD Gazellen

Camelot kan met trots zeggen dat ze opnieuw is genomineerd voor de FD Gazellen Award met 25% omzet groei afgelopen drie jaar.

Camelot kan met trots zeggen dat ze opnieuw is genomineerd voor de FD Gazellen Award. De competitie voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland, georganiseerd door het Financieel Dagblad. Net als in 2010 en 2012 behoort Camelot met een omzetgroei van 25% over de afgelopen drie jaar tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Terwijl een gemiddeld Nederlands bedrijf nauwelijks meer durft te investeren in vernieuwing en innovatie tijdens de onzekere economische omstandigheden, investeren FD Gazellen juist volop in de toekomst van hun bedrijf.

Inzicht

Ze zijn daarmee goed voorbereid op de toekomst. Het Erasmus Centre for Entrepreneurship, dat jaarlijks onderzoek doet naar ondernemerschap onder het Nederlandse bedrijfsleven, gaf vorig jaar al aan dat Nederlandse bedrijven te weinig investeren en daardoor de aansluiting met omliggende landen zouden kunnen verliezen. Dat zal de FD Gazellen niet snel gebeuren.

Om meer inzicht te krijgen in de succesfactoren van de FD Gazellen is dit jaar in samenwerking met het Erasmus Centre for Entrepreneurship onderzocht waarin de FD Gazellen zich onderscheiden van een gemiddeld Nederlands bedrijf. ‘FD Gazellen zijn bovengemiddeld gefocust op vernieuwende oplossingen, hebben een beperkt assortiment producten en diensten en richten zich op de langere termijn’, concludeert Justin Jansen van de Erasmus Universiteit.

Focus

De bedrijven in de lijst van snelle groeiers laten volgens hem duidelijk meer ondernemerschap zien. Zij investeren meer dan doorsnee, gemiddeld zo’n 50% meer. En zij doen dat veel gerichter dan andere ondernemers. Hun investeringen gaan naar een beperkter assortiment aan producten en diensten.

‘De FD Gazellen hebben de afgelopen drie jaar weliswaar minder producten op de markt geïntroduceerd, maar door een scherpere focus ligt hun succesfactor een stuk hoger’, aldus Jansen. Volgens de wetenschapper komt dat doordat het management duidelijker voor ogen heeft waar zij met hun bedrijf naartoe willen.

Contrast

70% van de Gazellen heeft een focus op de lange termijn. Dat staat in schril contrast met de 40% van de Nederlandse bedrijven. Gazellen zijn helder over hun ambities en durven meer lef te tonen. Ze starten eerder omvangrijke en gedurfde projecten, kiezen in onzekere situaties voor de aanval en leggen de nadruk op onderzoek, innovatie en technologisch leiderschap.

Hoeveel Gazellen zijn er eigenlijk in Nederland? Van de representatieve steekproef die de Erasmus Universiteit onder het Nederlandse bedrijfsleven hield, blijkt 8,4% van de ondernemingen in de afgelopen drie jaar een omzetgroei te hebben behaald van 20% of meer. 1% van de bedrijven heeft een verdubbeling van de omzet gerealiseerd. De FD Gazellen halen een gemiddelde omzetgroei van 133%. De Gazellen voeren daarmee de kopgroep van de snelle groeiers in Nederland aan en zijn daarmee uniek. Slechts een half procent van het Nederlandse bedrijfsleven is in staat om dat te realiseren. (Bron: FD)