Tijdelijke bewoning houdt vandalisme buiten

Tijdelijk leegstaande panden trekken niet alleen vandalisme aan. Ze komen bovendien automatisch terecht in een neerwaartse spiraal van verval doordat er geen controle meer is op het gebouw. Nochtans bestaat er een beproefd en eenvoudig verweer: Camelot georganiseerde tijdelijke bewoning.

ijdelijk leegstaande panden trekken niet alleen vandalisme aan. Ze komen bovendien automatisch terecht in een neerwaartse spiraal van verval doordat er geen controle meer is op het gebouw. Nochtans bestaat er een beproefd en eenvoudig verweer: Camelot georganiseerde tijdelijke bewoning.

Camelot biedt eigenaren van tijdelijk leegstaande panden nu al meer dan twee decennia expertise aan. Na de Nederlandse markt volgde Groot-Brittannië en 12 jaar geleden ook België. De Camelot-oplossingen op maat hebben inmiddels internationale erkenning en waardering geoogst. Professioneel leegstandsbeheer betekent voor Camelot het tijdelijk laten bewonen en gebruiken van leegstaande panden die wachten op herbestemming. De tijdelijk bewoning gebeurt via het bezetting ter bede concept. Doordat de panden zichtbaar bewoond zijn schrikt dat vandalen en ongewenste bezoekers af. Bovendien verzekeren de bewoners een permanente controle op de toestand van het pand, m.a.w. worden eventuele defecten of voorvallen (vb. waterlek) meteen gesignaleerd, zodat erger voorkomen kan worden. Door de jarenlange expertise in tijdelijke bewoning van leegstaande panden weet Camelot de bewoners strategisch onder te brengen in het pand, zodat een maximale bescherming ontstaat. Camelot beschikt over een eigen technische dienst die regelmatig controlerondes doorvoert in de beheerde gebouwen en toeziet op de goede werking van de technische installaties, de veiligheid, enz.

 

Nieuwe formules

Het professionaliseren van het aanbod voor de leegstandsmarkt is voor Camelot een onafgebroken uitdaging. Daarom worden voortdurend nieuwe formules ontwikkeld en uitgetest. Waar de activiteiten van Camelot zich lange tijd hoofdzakelijk op leegstaande kantoren richtten, worden nu meer uiteenlopende panden opgenomen in de beheerportefeuille. Zo behoren ziekenhuizen, scholen tot en met kastelen tot de mogelijkheden. Voor deze locaties laten zich dan weer andere toepassingen vinden dan voor het gebruikelijke kantoorgebouw. Camelot heeft inmiddels ervaring met het gebruik als filmset, locatie voor fotoshoots, expositieruimte, eventlocatie, enz. Indien het pand over aantrekkelijke parkeerfaciliteiten beschikt, kan dit eveneens als oplossing geëxploiteerd worden. Voor eigenaren van leegstaand vastgoed is dit goed nieuws! Leegstand kan hen eindelijk weer geld opleveren. Camelot inventariseert de panden en biedt ze aan als deel van het leegstandsbeheer. Het heeft in het verleden heel hard gewerkt aan contactmanagement en beschikt over uitgebreide databases om aanbod en vraag aan elkaar te koppelen.

 

Werfbewoning

Weer een andere Camelot-formule die sterk in opmars is, is de bescherming van bouwwerven door het verzekeren van een 24-uurs aanwezigheid. Diefstal van bouwmaterialen en bouwmachines, vandalisme, komen helaas steeds vaker voor. Naast de directe financiële schade is er ook de impact op de voortgang van het bouwproject, wat gezien de vandaag gehanteerde strikte timingafspraken, nogmaals resulteert in financiële verliezen. De volledige organisatie van de werfbewoning, inclusief de plaatsing van wooncontainers, wordt door Camelot verzekerd. De ervaring leert dat diefstal en vandalisme volledig verdwijnen, waardoor werfbewoning de meest efficiënte en voordelige bescherming biedt voor deze risicolocaties.

 

Gevarieerde bewoning

De belangstelling voor de door Camelot aangeboden bewoningsformule- die totaal verschillend is van een klassiek huurcontract- is aanzienlijk en gevarieerd. Het gaat om mensen op zoek naar lage woonkosten, met enige zin voor avontuur, die zich aangetrokken voelen door de vaak bijzondere locaties en boeiende contacten die ontstaan tussen medebewoners. Veelal gaat het om jonge mensen, maar ook ouderen die een tijdlang willen sparen om een lang gekoesterde droom te verwezenlijken, of ook nog startende bedrijven met beperkte financiële middelen op zoek naar goedkope huisvesting en werkplekken. Vanuit hun sociale controlefunctie waken de tijdelijke gebruikers zelf over de orde in hun pand. Iedereen accepteert ook een zeer korte opzegtermijn. Waar mogelijk zal Camelot aan de tijdelijke bewoners of gebruikers een nieuw voorstel formuleren voor tijdelijk wonen, zonder echter een vervolg te garanderen.


Klik hier voor het gehele artikel!