Een pandtransformatie is maatwerk

Wilt u uw pand (laten) transformeren? Houdt u dan in gedachte dat elk project een eigen aanpak vereist, rekening houdend met de bestemming ervan voor de toekomst. Een gedegen financieel plan, gericht op optimalisatie van uw rendement, gecombineerd met een organisatie die in staat is snel de juiste gebruikers te vinden, is de kern van ons succes. Wij adviseren of participeren graag gedurende het hele traject. Van de planfase tot oplevering. Heeft uw pand in zijn huidige functie geen bestaansrecht meer, maar is het nog te vroeg om het te slopen en te vervangen door nieuwbouw? Dan is tijdelijke transformatie tot woon- en/of werkruimte mogelijk een oplossing. Onze experts bespreken graag samen met u de mogelijkheden. Hierbij letten we onder andere op het type pand, de doelgroep die u wilt huisvesten, de verwachte periode van leegstand en eventuele verdienmogelijkheden. Of uw pand geschikt is voor tijdelijke transformatie bepalen we na een analyse. Dit doen wij aan de hand van onder andere de volgende criteria:

  • Lay-out van het pand
  • Technische gebouwkenmerken
  • Vigerende bestemming
  • Buurtparticipatie
  • Bereidwilligheid gemeente
  • Wensen van de opdrachtgever
  • Creativiteit van alle betrokken partijen

Permanente transformatie

Ook permanente transformatie is een veel voorkomende oplossing voor panden die niet meer voldoen aan de functionele- en economische eisen die gebruikers en eigenaren stellen. Camelot Europe investeert en ontwikkelt in lege verpleegtehuizen, scholen en kantoren in de top twintig steden in Nederland. Een permanente transformatie heeft de meeste kans van slagen wanneer het pand en zijn omgeving voldoet aan de juiste eisen waaronder: • voorzieningen zoals station, universiteit en winkels zijn goed bereikbaar, • gezonde marktomstandigheden, • een bij de beoogde doelgroep passende en levendige buurt, • > 3000 m2 BVO (de omvang is van invloed op de realisatie- en exploitatiekosten)) Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden tot transformatie voor uw pand.

 


Wilt u uw leegstaande vastgoed laten beheren?

Bel vrijblijvend één van onze adviseurs leegstand op +32 (0)3 808 59 20 of stuur een e-mail