Camelot biedt uitkomst in tijden van nood

Bernard Nuyttens verloor zijn huis door brand en kan nu tijdelijk wonen via Camelot. Het Nieuwsblad schreef er een artikel over:

BRON: Het Nieuwsblad

Tijdelijk wonen Kortrijk

Camelot, een bedrijf dat aan leegstandsbeheer doet, neemt veertig sociale woningen in Kortrijk in beheer. Dat is een primeur voor de stad. De woningen worden later afgebroken of gerenoveerd.

In Nieuw Kortrijk worden heel wat woningen vernieuwd. De sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning probeert zo goed als mogelijk een doorschuifoperatie van de bewoners van die huizen te realiseren. In die tussentijd worden nu veertig leegstaande woningen verhuurd aan tijdelijke bewoners.

“Door onze lopende projecten kennen we in Nieuw Kortrijk een grote leegstand”, zegt directrice van Goedkope Woning Ilse Piers. “Om verloedering te vermijden, onderhouden wij de tuintjes en de omgeving van de leegstaande woningen. We besteden hier aanzienlijke bedragen aan. Daarnaast is er de problematiek van leefbaarheidsproblemen en leegstandsheffingen. We hebben daarom alternatieve oplossingen gezocht voor het tijdelijk invullen van deze leegstand. Camelot Vastgoedbescherming BVBA neemt de woningen in beheer.”

Geen kosten groenonderhoud

Het systeem Camelot bestaat al langer. Dat ze in Kortrijk woningen inpalmen van een sociale huisvestingsmaatschappij is nieuw. Eén van de verhuizers is Bernard Nuyttens. Hij verloor enkele maanden geleden hebben en houden bij een zware woningbrand. Sindsdien verbleef hij in een crisisopvang, nu maakt hij gebruik van Camelot. “Ik betaal 204 euro per persoon. Dat betekent voor ons 408 euro per maand. Om te kunnen starten moest ik 1.700 euro ophoesten. Maar het is beter dan niets natuurlijk. Of ik hier lang kan blijven, is niet duidelijk. Het contract is maandelijks opzegbaar van beide kanten. Ik hoop dat dit een tijdje kan duren want ik wacht op het geld van de verzekering voor mijn afgebrande woning.”

Camelot maakt deel uit van de groep Camelot Europe die voor verschillende huisvestingsmaatschappijen instaat voor leegstandsbeheer. “Momenteel worden veertig van onze woningen door Camelot beheerd”, zegt Piers. “Hierdoor kan de huurderving enigszins worden gecompenseerd, vervallen de kosten voor het groenonderhoud en de leegstandstaksen.”

Het is de bedoeling om de bewoners in de andere woningen die moeten gerenoveerd of afgebroken worden iets langer te laten blijven. In Nieuw Kortrijk worden vanaf mei in totaal 83 woningen gesloopt, komen er vier meergezinswoningen met 77 wooneenheden, zes ééngezinswoningen en worden nog eens 22 woningen gerenoveerd. Ook de infrastructuur van deze wijk, die meer dan een halve eeuw oud is, wordt aangepakt. Veel huidige bewoners willen er blijven maar vrezen een meerprijs.

“Ik betaal nu 204 euro”, zegt bewoonster Christiane Vandeputte. “Hopelijk wordt dit niet veel verhoogd. Naar een nieuw appartement wil ik liever niet.”