Wat is bezetting ter bede?

De bezetting ter bede is bevestigd in de rechtspraak en de rechtsleer als autonome contractuele overeenkomst. Het is toepasbaar op het model leegstandsbescherming.

Voordelen overeenkomst bezetting ter bede

  • De gebeurlijke korte duur, minstens het onzeker karakter omtrent de duur;
  • De mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen ad nutum, dan wel op zeer korte termijn;
  • De mogelijkheid een prijs te bepalen voor de terbeschikkingstelling van het onroerend goed in kwestie, zonder dat deze wordt geherkwalificeerd als een algemene huurovereenkomst

Essentiele bestanddelen bezetting ter bede

  • Het precair gebruik;
  • De reden waarom er slechts een precair gebruik wordt toegestaan;
  • De aanduiding van het onroerend goed;
  • De periodieke bezettingsvergoeding;
  • De duur van de overeenkomst en de beëindigingsmogelijkheden.

Aandachtspunten bezetting ter bede

  • Omvang vergoeding
  • Duur overeenkomst

Wilt u uw leegstaande vastgoed laten beheren?

Bel vrijblijvend één van onze adviseurs leegstand op +32 (0)3 808 59 20 of stuur een e-mail