Uw financieel en administratief beheer nemen wij u graag uit handen

Er komt nogal wat administratie kijken bij het verhuren of in bruikleen geven van vastgoed. Denkt u maar eens aan het werven en selecteren van bewoners en gebruikers. Waar haalt u op korte termijn betrouwbare huurders vandaan? Ook voor het incasseren van huurgelden is de benodigde kennis nodig. Daarnaast is het belangrijk goed contact te onderhouden met de bewoners/ gebruikers. Camelot Europe helpt u hier graag bij. Door het het administratief beheer uit handen te geven, bespaart u zich veel tijd en moeite. Met ons uitgebreide netwerk zijn die betrouwbare huurders zo geregeld. Onze specialisten stellen in no-time contracten op en houden de huuradministratie nauwkeurig bij. 

Financieel beheer

Camelot Europe verzorgt de registratie en de verwerking van alle in- en uitgaande geldstromen voor u. Wij nemen van A tot Z het beheer op ons. Over incasso’s, mutaties en servicekosten hoeft u zich het hoofd niet te breken. De specialisten van Camelot Europe nemen die taak graag van u over. We zorgen ervoor dat alle benodigde informatie over gebruikers en/of huurders goed is vastgelegd. We stellen huurcontracten en bruikleenovereenkomsten op en zorgen dat huurders aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Is er sprake van wanbetaling, dan schakelen we een deurwaarder in. Camelot Europe werkt met een gerenommeerd software pakket waarin alle werkzaamheden inzichtelijk zijn. U krijgt toegang tot het systeem zodat u ten alle tijden op de hoogte bent van mutaties en gebeurtenissen.

Ons financieel en administratief beheer omvat de volgende taken: 

 • Facturering;
 • Incasso;
 • Voeren van dagelijkse boekhouding;
 • Afdragen huur aan eigenaar;
 • Jaarlijkse huurverhoging doorvoeren;
 • Debiteuren en crediteuren administratie;
 • Inschakeling deurwaarder;
 • Maand- en kwartaalrapportages;
 • Jaarlijks opstellen servicekosten afrekening;
 • Jaarlijkse begrotingen opstellen en bespreken;
 • Vaststellen voorschotten servicekosten;
 • Verzorgen verzekeringen.

 


Wilt u uw leegstaande vastgoed laten beheren?

Bel vrijblijvend één van onze adviseurs leegstand op +32 (0)3 808 59 20 of stuur een e-mail